DATASKYDDSPOLICY
för Erlings Bil AB och Erlings Bil i Uddevalla AB

Information till kunder om vår behandling av personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Vår policy är att inte spara mer uppgifter än vad som lagen kräver. Detta gäller både för uppgifter i dataregister och för uppgifter i ”pappersformat”. För att följa bokföringslagen sparas information så som namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, registreringsnummer, kontaktuppgifter. Därför sparas allt bokföringsmaterial, kopior på avtal och fakturor i 7 år. Dataprogram som används för detta ändamål är KOBRA, KOBRA SÄLJSTÖD och CABAS.

Vi har väsentlig information om er för att kunna ha en bra relation till er och allt är för internt bruk. Vi samlar inte in ”känsliga” personuppgifter, t.ex. Ras, hälsotillstånd, sexuell läggning m.m. Ingen information lämnas vidare till tredje part med undantag av *.

* Till transportstyrelsen lämnas information om ägarbyte av fordon.
* Till försäkringsbolag lämnas information om ägarbyte av fordon.
* Till försäkringsbolag sker kommunikation i reparationsärenden.
* Till kronofogden lämnas uppgifter om eventuella skulder vid förfrågan.
* Till kreditbolag vid finansiering av fordon.
* Vår revisionsbyrå