DATASKYDDSPOLICY
för Erlings Bil AB och Erlings Bil i Uddevalla AB

Information till kunder om vår behandling av personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och vi anstränger oss därför att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.
Vår policy är att inte spara mer uppgifter än vad som lagen kräver. Detta gäller både för uppgifter i dataregister och för uppgifter i ”pappersformat”. För att följa bokföringslagen sparas information så som namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress, registreringsnummer, kontaktuppgifter. Därför sparas allt bokföringsmaterial, kopior på avtal och fakturor i 7 år. Dataprogram som används för detta ändamål är KOBRA, KOBRA SÄLJSTÖD och CABAS.

Vi har väsentlig information om er för att kunna ha en bra relation till er och allt är för internt bruk. Vi samlar inte in ”känsliga” personuppgifter, t.ex. Ras, hälsotillstånd, sexuell läggning m.m. Ingen information lämnas vidare till tredje part med undantag av *.

* Till transportstyrelsen lämnas information om ägarbyte av fordon.
* Till försäkringsbolag lämnas information om ägarbyte av fordon.
* Till försäkringsbolag sker kommunikation i reparationsärenden.
* Till kronofogden lämnas uppgifter om eventuella skulder vid förfrågan.
* Till kreditbolag vid finansiering av fordon.
* Vår revisionsbyrå

 

————————————————————————————————————————————————-

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter Vid Kamerabevakning.

Erlingsbil strävar efter att vara en säker plats för våra medarbetare och kunder. Som ett led i detta använder vi oss av kamerabevakning.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja och utreda brott samt att förebygga och utreda olyckor. Vi följer kraven i gällande kamerabevakningslag.

Bevakningsskyltarna upplyser om behandlingsansvarig och ger vidare kontaktinformation. Vi sparar bevakningsfilmerna i upp till 30 dagar varefter de raderas automatiskt.

Data behandlas endast för att trygga säkerheten för våra kunder och anställda samt förebygga, avslöja och utreda brott.

Denna behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Erlingsbil. Bevakningsfilmerna delas inte med andra verksamheter. 

Erlingsbil förbehåller sig rätten att spara bevakningsfilmerna en längre period vid misstanke om oegentligheter och att överlämna bevakningsfilmerna till offentliga myndigheter vid begäran.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång per år begära information om hur dina personuppgifter behandlas samt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras och att uppgifter som inte längre behövs raderas.

Om Erlingsbil kan lämna ut uppgifterna får du ta del av:

  • vilka personuppgifter om dig som behandlas,
  • ändamålet för behandlingen i det enskilda fallet,
  • mottagare av uppgifterna,
  • hur länge personuppgifterna behandlas.

Kontaktuppgifter:

Huvudkontor:                     Erlingsbil

Telefonnummer                 0522-656767

Mail:                                  robin@erlingsbil.se

 

Vid kontakt med Erlingsbil

Vi sparar uppgifter när du kontaktar oss, till exempel när du skickar ett e-mail, ringer eller genom att ta kontakt genom funktioner på vår webbsida eller via sociala medier.

Detta gör vi för att kunna svara på din förfrågan.