VÅRAN MILJÖPOLICY

Vårt miljöarbete styrs av principerna i “The Toyota Way”.

En av dem är “Kaizen”, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns
utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli
helt perfekt.

Vi marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar samt erbjuder försäljning

av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag samt organisationer.

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och
där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en
  • mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.
  • Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer i vår verksamhet.
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar
  • miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för
  • förändringar i omvärlden. 

Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

 Detta skall vara genomgående i hela våran organisation och Koncern (Uddevalla & Brastad)

 

Uddevalla, Oktober 2021

Håkan Karlsson / VD / hakan@erlingsbil.se